Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie 

VAEE

 bestuur@vaee.nl

werkgroepen

Brons

contactpersoon: Ernest Mols
Deze werkgroep komt meestal in Wilhelminaoord in Drenthe bij elkaar. Doel is de kennis en ervaring op het gebied van bronsgieten en -bewerken te perfectioneren. Er wordt gewerkt aan diverse soorten voorwerpen uit de hele prehistorie. Een duidelijk overzicht van hun werk staat in het Bulletin jrg 3 nr 1. Er zijn ongeveer tien leden, waaronder medewerkers van de Universiteit van Groningen.

Educatie

contactpersoon: Annemarie Pothaar
Deze werkgroep verenigt in eerste instantie de Nederlandse educatieve erven in hun streven educatie op het gebied van archeologie te verbeteren. Onder professionals op educatief gebied wordt informatie uitgewisseld om elkaar de fijne kneepjes en nieuwste inzichten te leren.

Hout

contactpersoon: Jeroen Flamman
De werkgroep hout is met name gericht op de nagebouwde boerderijen en huizen uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. Er staan inmiddels veel van dergelijke gebouwen in Nederland en het documenteren van deze is een belangrijk doel van de werkgroep. Daarnaast adviseert de werkgroep ook projecten ten aanzien van nieuw te bouwen of te 'renoveren' boerderijen en huizen.

IJzer

contactpersoon: Jan Jennissen
De werkgroep probeert te doorgronden hoe onze voorouders ijzer wonnen uit oer en hoe daarna met het gewonnen ijzer werktuigen en wapens gemaakt worden. De experimenten vinden op dit moment plaats in het Archeon in de ijzertijd, maar zijn op verzoek ook op andere locaties uit te voeren. We zijn nog steeds op zoek naar leden die ideeën hebben hoe de processen vereenvoudigd kunnen worden, maar natuurlijk ook mensen die de experimenten willen meemaken (en misschien wel net zo enthousiast worden als ik).


Steen

contactpersoon: Ernest Mols
Deze werkgroep richt zich op het hele 'leven' van een stenen voorwerp: van het maken ervan (slaan van vuursteen), het gebruik (creëren en vergelijken van gebruikssporen) tot het deponeren in de grond en wat er gebeurt totdat het weer wordt opgegraven (post-depositionele processen).

Textiel

contactpersoon: Dorothee Olthof
De textielwerkgroep van de VAEE wil bijdragen aan een zo verantwoord mogelijk beeld van kleding en textiel in het verleden, zoals dat wordt gepresenteerd op educatieve erven, bij levende-geschiedenisevenementen, tentoonstellingen en andere middelen van kennisoverdracht. Daartoe organiseren wij workshops en lezingen en willen wij een netwerk opbouwen van deskundigen en geïnteresseerden op het gebied van archeologisch textiel. In ons ledenbestand zijn medewerkers van diverse educatieve erven (Archeon, HOME, Schothorst, Wilhelminaoord), re-enactors, deskundigen en gewoon mensen met interesse voor textiel vertegenwoordigd.

Voedsel

contactpersoon: Paulien de Roever
Deze werkgroep komt gemiddeld drie keer per jaar bij elkaar en focust zich op de bereiding van diverse gerechten uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen. De aandacht gaat hierbij wel uit naar gerechten en/of ingrediënten die in Nederland werden bereid of voorkwamen. De ene keer worden er geiten op een steentijdmanier gekookt, de andere keer wordt er romeinse absint gemaakt. Altijd weer een ander thema. Er zijn ongeveer zeven leden, waaronder medewerkers van de Universiteit van Groningen en de ROB.