Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie 

VAEE

 bestuur@vaee.nl

Update van het EU-project Didarchtik


Geschreven door Andreas Mensert

maandag, 22 november 2010 21:48

Van 22 tot 24 september was de eerste bijeenkomst van alle partners van het project ‘Didarchtik’ in het Brabantse plaatsje Reusel (bij Eindhoven). Het VAEE-bestuur was met drie personen vertegenwoordigd. Tijdens deze startbijeenkomst hebben we het definitieve programma van het project vastgelegd en de taken verdeeld.

Tussen nu en juni 2012 zullen we nog vijf bijeenkomsten hebben op diverse plaatsen in Europa: Calafell (Spanje), Kanzach (Duitsland), Bäckedal (Zweden), Val Senales (Italië) en Butser Ancient Farm (Engeland). Tijdens de bijeenkomsten zullen we steeds een ander aspect van volwasseneneducatie op archeologische erven behandelen. In Spanje gaan we het hebben over de theorie van het leren, in Duitsland over de voors en tegens van levende geschiedenis, in Zweden over ambachten, in Italië over het gebruik van archeologische bronnen en over hoe je een goed programma in elkaar zet en in Engeland over het verschil tussen programma’s voor groepen en losse bezoekers.


De partners die geen bijeenkomst organiseren coördineren de producten die uit het project moeten voortkomen. Hitzacker (Duitsland) draagt zorg voor een handboek met ‘best practices’, nuttige adressen en informatie over alle behandelde onderwerpen, Livelet (Italië) schrijft een ‘motivation manual’, een soort dagboek van het project, de VAEE evalueert het project en EXARC coördineert dit alles. Andere producten die we nastreven zijn een woordenlijst met veel voorkomende begrippen tijdens rondleidingen op erven in alle talen die binnen het project zijn vertegenwoordigd en mogelijk een eenvoudig uit te voeren bezoekersonderzoek om de wensen van volwassenen op educatief gebied te peilen.


Het is een ambitieus programma, maar wel heel inspirerend. We hopen op een aangename samenwerking met alle partners en natuurlijk op mooie producten waar jullie allemaal iets aan hebben!


Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.