Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie 

VAEE

 bestuur@vaee.nl

Didarchtik congres Sveg, 'Adult learning the Bäckedal Way'

Geschreven door Andreas Mensert

zondag, 17 juli 2011 10:25

De vierde bijeenkomst van het project Didarchtik vond plaats in Bäckedals Folkhögskola in Sveg (Zweden). Deze vond plaats van 14 t/m 17 juni 2011. Het thema van de bijeenkomst was 'Adult learning the Bäckedal Way'. Het congres vond dan ook plaats op de campus van deze volkshogeschool voor, onder andere, oude ambachten.

Dinsdag werden we welkom geheten en was er een openingslezing van Eva Springe en Ellinor Sydberg over "Härjedalen, a personal view" waar er een introductie danwel een persoonlijke blik werd geworpen op de streek waar de volkshogeschool zich bevind.

Door middel van enkele workshops gaven de mensen van de volkshogeschool inzicht in hun manier van lesgeven aan volwassen. Op woensdagochtend werden we opgedeeld in groepen. We kregen een rondleiding over het terrein langs de gereconstrueerde gebouwen, gevolgd door de eerste workshop "the thread as a symbol and a necessity". Hierbij werden de deelnemers aan het werk gezet om van wol of vlas - zonder hulpmiddelen - een draad te maken. 's Middags volgde weer een workshop waarbij hout, ijzer of leerbewerking aan bod kwam. 's Avonds volgde er voor de ‘staff’ de midway evaluation van het project.

De volgende ochtend vond de laatste workshop plaats. De ‘Eurovision fire contest’, waarbij je eerst met je groepje brandbaar materiaal moest verzamelen en er vervolgens
vaee digitale nieuwsbrief juli 2011
een vuurtje mee bouwen om als eerste een touw door te branden. Een workshop waarbij je moet samenwerken en er een beroep wordt gedaan op kennis, ervaring en tactiek.
Na deze workshop werd er een discussie gehouden over volwassenen educatie. Waar aan bod kwam wat de ‘Bäckedal Way’ is en hoe we het ervaren hebben.
Terwijl de ‘staff’ een overleg had over de voortgang van het project konden de overige deelnemers een wandeling maken over de Björntrampen (The Bearwalk).

's Avonds kwam er met een afscheidsdiner een einde aan het congres.


Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.