Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie 

VAEE

 bestuur@vaee.nl

agenda

Onze leden organiseren samen met andere verenigingen, (openlucht)musea en culturele instellingen diverse leuke activiteiten. Voor actueel overzicht kijk op Facebook.

Hierbij een leuke selectie:

NGV themadag archeologie en geologie in Nederland verbonden
Zaterdag 25 november 2017

Klik hier voor aanmelden, kosten en meer informatie https://www.geologie.nu/event/themadag-archeologie-en-geologie-van-nederland-verbonden/

Bijeenkomst vuursteenwerkgroep
Zaterdag 9 december, Wilhelminaoord.

Op onze gebruikelijke locatie van het Buitencentrum, Kon. Wilhelminalaan 24. Vanaf 10.00u. Aanmelden bij Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com). Vergeet niet je lunchpakket.

Programma

  • Het uitzetten van het jaarprogramma voor 2018
  • Het is de bedoeling in het komende jaar elke maand een activiteit te hebben. Wat je graag zou willen doen of leren is daarbij de leidraad. Het is belangrijk die informatie van de groepsleden van te voren te hebben zodat we er rekening mee kunnen houden. Van beginners zowel als meer gevorderden.
  • Het wordt op prijs gesteld als iemand een activiteit wil trekken die hem/haar aanspreekt. Alleen al een korte inleiding over het onderwerp voorbereiden is een mooie start.
  • Als werkgroep van de VAEE een paar van onze vaardigheden/bijeenkomsten implementeren in het voor een bredere groep aan geboden programma van de overkoepelende organisatie. Hoe gaan we dit doen en wanneer.
  • De handen en gedachten wat los slaan op een stukje vuursteen.