Vereniging voor Archeologische Experimenten en Educatie 

VAEE

 bestuur@vaee.nl

Agenda

Onze leden organiseren samen met andere verenigingen, (openlucht)musea en culturele instellingen diverse leuke activiteiten. Voor actueel overzicht kijk op Facebook.We

Werkgroep Vuursteen - Zwerfstenen
Zaterdag 17 maart van 10-16 uur.
Zwerfstenen op locatie verzamelen in het Blauwe meer bij Hoogersmilde 10.00 tot 13.00 u/  Beproeven van de kwaliteit. Locatie:Buitencentrum Wilhelminaoord 13.30- 16.00u
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)

Werkgroep Vuursteen - Vuursteenweek
14 t/m 20 april
Vuursteenweek aan de rand van de klif. Locatie: Mön in Denemarken. Er is inmiddels een groep geformeerd en  deze heeft een onderkomen gehuurd in de buurt van de klif. We proberen een werkvoorraad vuursteen mee te nemen voor toekomstige activiteiten.
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)

Werkgroep Vuursteen - Vuur maken, gereedschap van gewei maken en oefenen vuistbijl slaan.
Zondag (Pinksteren) 20 mei .
Vuur maken, gereedschap van gewei maken. Oefenen vuistbijl slaan.
Locatie:  Swifterkamp, Lelystad.  Info en coördinatie Ben van Rosmalen. (0527-243307)
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)

Werkgroepen dag VAEE in Zutphen EME .
Zondag 3 juni. 

Tom Zoomer regelt de organisatie.
Meer informatie via Tom Zoomer (bestuur@vaee.nl)

Vlechtzomerschool 2018
ma 23 juli t/m vrij 27 juli 2018

Buitencentrum Wilhelminaoord
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)

Werkgroep Vuursteen - Vuistbijlkampioenschap
Donderdag 26 juli

In Diever op de Brink.
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)

Werkgroep Vuursteen - Potten bakken in een veldoven .
Weekend 28/29 juli.
Een tweede poging om met zorg gemaakte potten heelhuids uit de oven te krijgen.
Wilhelminaoord
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)

Werkgroep Vuursteen - Vuursteen kampeer weekend in Frankrijk in het stroomgebied van de Aisne ten noordwesten van Reims.
31 augustus tot 4 september 

De focus is verplaatst van Zuid-Limburg naar Noord-Frankrijk.
Jeroen en Ruud verzamelen informatie en bereiden het weekend voor..
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)

Werkgroep Vuursteen - Bijlen met rechthoekige doorsnede maken/Workshop vuursteentechnieken met DPV. 
Zaterdag 15 september

Locatie Hunebedcentrum in Borger.
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)

Werkgroep Vuursteen - Pecking
Zaterdag 20 oktober

Wilhelminaoord
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)

Werkgroep Vuursteen - Pijlen schachten veren. Atlatl maken. Werpspeer, harpoen.
Zondag 11 november. 
 
Wilhelminaoord
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)

Jaarprogramma 2019 opstellen en evaluatie 2018 Wilhelminaoord
Zaterdag 15 december. 

Wilhelminaoord
Meer informatie via Ernest Mols (ejpjmols@gmail.com)